Rekrutacja

Poniżej wykaz dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2024-25:

Lista kandydatów zakwalifikowanych

Od 22.04. do 07.05.2024 roku należy potwierdzić wolę przyjęcia wypełniając poniższy dokument. Wypełniony i podpisany dokument należy dostarczyć do przedszkola osobiście lub wysyłając skan na adres mailowy przedszkola:

Potwierdzenie woli przyjęcia 2024-2025

Informacja o rekrutacji na rok 2024-25

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli na rok szkolny 2024-25

Wniosek o przyjęcie do samorządowego przedszkola na rok szkolny 2024-25

Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów o ofercie przedszkoli samorządowych i zasadach rekrutacji dostępna jest na Portalu Edukacyjnym www.portaledukacyjny.krakow.pl w module „Rekrutacja do przedszkoli……

 

Powrót na górę