Oferta edukacyjna

Zajęcia dodatkowe w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2022/23:

RYTMIKA  
ZAJĘCIA TANECZNE  
J. ANGIELSKI  

 

  • Dbamy o maksymalne złagodzenie stresu związanego z adaptacją dzieci w przedszkolu, stwarzając ciepłą, pełną akceptacji i bezpieczeństwa atmosferę.

  • Współdziałamy z rodzicami oraz wspieramy ich w trudnej pracy na rzecz rozwoju dziecka, uwzględniając ich oczekiwania i potrzeby. Rodzice aktywnie włączają się w pracę przedszkola i jego działania na rzecz środowiska.
  • Prowadzimy bogatą współpracę ze środowiskiem. Promujemy dorobek oraz osiągnięcia dzieci w środowisku lokalnym.
  • Kadra pedagogiczna zatrudniona w naszym przedszkolu stosuje nowatorskie formy i metody pracy; daje dzieciom możliwość działania i uczenia się poprzez własne doświadczenia, umożliwia im aktywność twórczą we wszystkich sferach rozwoju oraz osiąganie sukcesu. Z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadzi się zindywidualizowany proces dydaktyczny, a z dziećmi zdolnymi pracę w ramach kółek zainteresowań.


Organizujemy:

– zajęcia i zabawy łączące osiągnięcia współczesnej pedagogiki z regionalnym charakterem przedszkola,
– wycieczki i spacery po Krakowie, wyjścia do teatru, muzeum, itp.,
– ciekawe imprezy i uroczystości z udziałem rodziców,
– udział dzieci w imprezach lokalnych oraz konkursach organizowanych poza placówką.


Proponujemy:

– zajęcia dodatkowe: religia, rytmika, język angielski, zajęcia taneczne, ceramika.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Powrót na górę