Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Samorządowym Przedszkolu nr 1

Wyniki wyborów do Rady Rodziców na rok szkolny 2023/24:
Trójki grupowe;

  • I grupa:
  • II grupa:
  • III grupa:


Składka w bieżącym roku szkolnym wynosi 200zł od jednego dziecka, w przypadku rodzeństwa – 160 zł za każde dziecko. Z zebranych środków pokrywane są  koszty prowadzenia ceramiki, upominki mikołajowe, na Dzień Dziecka oraz dla dzieci odchodzących do szkoły, wyjścia poza przedszkole (m.in. do teatru), teatrzyki i inne imprezy dla dzieci organizowane w przedszkolu, dofinansowanie wycieczek, itp. Jak co roku prosimy o wpłacanie składki na konto bankowe.

Terminowe wpłaty na konto Rady Rodziców umożliwią zrealizowanie wszystkich przyjętych na bieżący rok szkolny wydarzeń.

Rada Rodziców przy Samorządowym Przedszkolu nr 1 w Krakowie, ul.Kopernika 16

posiada konto w banku: Krakowski Bank Spółdzielczy.

Numer rachunku bankowego: 68859100070021009537840001

Składki na Radę Rodziców można wpłacać jednorazowo (200 zł), dwóch, trzech lub czterech ratach w następujących terminach:

–       I ratę do końca października,

–       II ratę do końca listopada,

–       III ratę do końca lutego,

–       IV ratę do końca marca

Skład Rady Rodziców Przedszkola, telefony, adresy e-mail:

  •  

ADRES MAILOWY RADY RODZICÓW: rrp1kopernika@gmail.com 

INFORMACJA DLA RODZICÓW W JĘZYKU UKRAIŃSKIM

Результати виборів до Батьківської ради за 2023/24 навчальний рік:

Групові трійки:

І група:

ІІ група:

ІII група:

 

Внесок на поточний навчальний рік становить 200 злотих на одну дитину, у випадку братів і сестер – 160 злотих на кожну дитину. Зібрані кошти покривають витрати на поточну кераміку, подарунки на Миколая, до Дня Дитини та для дітей, які відправляються до школи, виїзди за межі дитячого садка (наприклад, у театр), театральні та інші заходи для дітей, які організовуються в дитячому садку, дофінансування поїздок тощо. Як і щороку, просимо сплачувати внесок на банківський рахунок.

Своєчасне надходження коштів на рахунок Батьківської ради дасть можливість виконати всі заходи, прийняті на поточний навчальний рік.

Батьківська рада при самоврядному дитсадку № 1 у Кракові, вул. Коперніка, 16, має банківський рахунок: Krakowski Bank Spółdzielczy.

Номер банківського рахунку: 68859100070021009537840001

Внески до Батьківської ради можна сплатити одноразово (200 злотих), двома, трьома або чотирма частинами в такі дати:

– 1-й внесок до кінця жовтня,

– 2-й внесок до кінця листопада,

– 3-й внесок до кінця лютого,

– 4-й внесок до кінця березня

 

Powrót na górę