Rozkład dnia

Nasz dzień w przedszkolu
630 –   815Witamy się, rozmawiamy, rysujemy, bawimy się swobodnie w kącikach zainteresowań, oglądamy książeczki, uczestniczymy w zabawach ruchowych.
815 –   830Przygotowujemy się do śniadania; czynności higieniczno-porządkowe.
830Jemy śniadanie ! Porządkujemy salę.
900 – 1000Uczestniczymy w zabawach i zajęciach dydaktycznych ukierunkowanych na różne formy działalności, wspierające wielostronny rozwój dzieci.
1000Odwiedzamy łazienkę, jemy drugie śniadanie.
1030-1200Wychodzimy na spacer lub do ogrodów przedszkolnych; uczestniczymy w grach i zabawach ruchowych, tropiących, badawczych, zajęciach sportowych, pracach gospodarczych, porządkowych i ogrodniczych, obserwujemy przyrodę, bawimy się.
1200-1230Przygotowujemy się do obiadu: czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, nakrywanie do stołu.
1230Jemy obiad ! Porządkujemy salę.
1300-1430

I grupa – odpoczywamy po obiedzie: leżakowanie,

II, III grupa – podejmujemy aktywności organizowane przez nauczyciela oraz swobodne gry i zabawy rozwijające zainteresowania dzieci.

  
1430Jemy podwieczorek !
1500-1700Rozchodzimy się do domów: bawimy się i pracujemy indywidualnie i w małych zespołach (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, praca z dziećmi uzdolnionymi), śpiewamy piosenki, bawimy się przy muzyce, rysujemy, rozmawiamy, przebywamy na świeżym powietrzu.
 
Powrót na górę